Badanie techniczne pojazdów

Badanie techniczne pojazdów. Zmiany, wymagania, zakres i cena w OSKP.

Badanie techniczne pojazdów to obowiązkowa czynność, którą należy przeprowadzać regularnie chcą legalnie poruszać się pojazdem silnikowym po drogach publicznych. Odpowiednie przepisy określają, jaki zakres przeglądu okresowego jest wymagany dla konkretnego typu pojazdu. Założenie ustawodawcy było proste – obowiązek cyklicznego wykonywania badania technicznego w bardzo dużym stopniu wpływa na ich stan. To z kolei wprost przekłada się na wzrost bezpieczeństwa na polskich drogach.

Badanie techniczne pojazdów. Zmiany, wymagania, zakres i cena w OSKP. Read More »