1. /
 2. OSKP

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

Centrum Serwisowe Mostki w ramach Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, wykonuje usługi w zakresie:

Okresowe badania techniczne wszystkich pojazdów samochodowych (osobowych i ciężarowych) o dopuszczalnej masie całkowitej do i powyżej 3,5T należących do kategorii:

 • M: pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osób mające co najmniej cztery koła;
 • N: pojazdy samochodowe zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków mające co najmniej cztery koła;
 • O: przyczepy (lekkie i ciężkie) oraz naczepy;
 • L: pojazdy dwukołowe lub trójkołowe (w tym motorowery i motocykle) oraz niektóre pojazdy czterokołowe;
 • T: ciągniki rolnicze;
 • C: ciągniki gąsienicowe;
 • R: przyczepy rolnicze.

Badania co do zgodności z warunkami technicznymi wszelkich pojazdów zabytkowych.

Serwis mobilny Centrum Serwisowe Mostki.

Dodatkowe badania techniczne wszystkich pojazdów samochodowych (osobowych i ciężarowych) o dopuszczalnej masie całkowitej do i powyżej 3,5T:

 • pojazdu po wypadku skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego;
 • pojazdu skierowanego przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu, jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył w wypadku drogowym;
 • pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego, który zagraża bezpieczeństwu ruchu;
 • pojazdu skierowanego przez starostę, organ kontroli ruchu drogowego lub na wniosek posiadacza pojazdu, który narusza wymagania ochrony środowiska;
 • pojazdu skierowanego przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do rejestracji;
 • pojazdu w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym;
 • pojazdu, który ma być używany jako taksówka, pojazdu do nauki jazdy, pojazdu uprzywilejowanego;
 • pojazdu, w którym została dokonana naprawa wynikająca ze szkody istotnej;
 • pojazdu, dla którego określono wymagania w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług (VAT 1A, VAT 1B, VAT 2);
 • pojazdu, w którym w czasie badania stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu;
 • pojazdu odpowiednio przystosowanego lub wyposażonego zgodnie z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych (tzw. pojazdy ADR);
 • autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100km/h;
 • pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową.
 • „ważenie” kompletnych pojazdów poprzez pomiar nacisków na poszczególne koła i osie pojazdów do i powyżej 3,5t oraz przyczep i naczep do tych pojazdów, możliwy raport z ważenia;
 • pomiar geometrii kół i osi pojazdów do i powyżej 3,5t oraz przyczep i naczep do tych pojazdów;
 • ustawienie / regulacja zbieżności kół i pełnej geometrii pojazdów (pojazdy w/w);
 • sprawdzenie pojazdu przed zakupem;
 • sprawdzenie ustawienia świateł pojazdu + regulacja;
 • ustalenie nieznanych lub nowych danych technicznych pojazdów;
 • możliwość usunięcia na miejscu w dziale serwisu usterek wykrytych podczas badania technicznego pojazdu na Naszej stacji kontroli pojazdów;

Wyposażenie - OSKP Centrum Serwisowe Mostki

Urządzenia rolkowe

Urządzenia rolkowe do pomiaru sił hamujących oraz skuteczności hamulców postojowych oraz roboczego.

 

Każde z urządzeń rolkowych firmy UNIMAL pozwala na pomiar:

 • sił hamowania,
 • oporów toczenia,
 • wahania sił hamowania,
 • wyznacza procentowe różnice oraz współczynniki skuteczności hamowania

Umożliwiają badanie wszystkich rodzajów hamulców w różnego typu pojazdach.

Zalety układów mechanicznych:

 • niezwykle odporna na ścieranie i bezpieczna dla opon powłoka powierzchni rolek
 • badanie hamulców w pojazdach z napędem 4×4 (automatyczne wykrywanie rodzaju napędu)
 • konstrukcja dostosowana do badani apojazdów z bardzo niskim zawieszeniem
 • wspomaganie wyjazdu za pomocą systemu Smart Power (opartego na falownikach), hamulca elektromagnetycznego lub mechanizmu windy
 • wzmocnione ramy konstrukcyjne urządzeń
 • podwójne zabezpieczenie antykorozyjne

Zalety układów pomiarowych:

 • automatyczne wyliczenia WSH – Wskaźniki skuteczności hamowania – dodatkowo diagnosta ma możliwość wyboru, który współczynnik WSH zmierzony czy obliczeniowy będzie ujęty w ocenie skuteczności hamowania, program samodzielnie porównuje otrzymane wyniki z wartościami granicznymi dla danego pojazdu,
 • pomiar czasu reakcji hamulca,
Tester układu zawieszenia do badania skuteczności tłumienia drgań.

Urządzenie do sprawdzania skuteczności tłumienia w układach zawieszenia pojazdów o dmc do 3.5t t TUZ 1/L

 

Urządzenie generuje drgania zawieszenia pojazdu i mierzy zmiany nacisku kół w czasie. System dokonuje analizy wyników pomiaru w oparciu o metodę EUSAMA. 

 

 

Do pracy w każdych warunkach:

Dzięki solidnej konstrukcji i zastosowaniu specjalnych czujników tensometrycznych tester pozwala na swobodny przejazd pojazdów ciężarowych, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania dodatkowych pokryw. Tester występuje w wersji dzielonej (kanałowej) oraz kompaktowej.

Tester stuków (opcja)

Diagnosta w płynny sposób zmienia częstotliwość wymuszanych w zawieszeniu drgań, dzięki czemu ma dodatkowe możliwości oceny stanu technicznego pojazdu. Funkcjonalność ta uzyskana jest dzięki zastosowaniu przemienników częstotliwości (falowników). Moduł ten uruchamiany jest z menu systemu UNILINE QUANTUM i steruje się nim przy pomocy pilota radiowego lub urządzenia ANDROID.

Dodatkowe możliwości diagnostyczne – z myślą o przyszłych wymaganiach prawnych

Testery zawieszenia firmy UNIMETAL rozwijane są z myślą o przyszłości. Już dziś dostępne są dodatkowe opcje diagnostyczne, które albo pojawiają się w zagranicznych wymaganiach prawnych, albo dają dodatkowe możliwości diagnostyki zawieszenia:

 • pomiar kąta przesunięcia fazowego i wyliczanie minimalnego przesunięcia fazowego,
 • wyznaczanie współczynników ARC opartych na analizie amplitud sił nacisku dla różnych zakresów częstotliwości wymuszanych drgań,
 • ocena tłumienia pojazdu w aspektach komfort i bezpieczeństwo (metoda oparta o najnowsze modele symulacyjne).

Produkowane przez UNIMETAL modele testerów zawieszenia pozwalają na szybkie rozszerzenie urządzenia do pełnej wersji, poprzez zamontowanie odpowiedniego oprzyrządowania oraz aktywację rozszerzenia modułu analizy zawieszenia w systemie UNILINE QUANTUM. Dzięki tej kompatybilności, użytkownik ma pewność, że spełni wymagania prawne również w przyszłości.

Płyty zbieżności do wstępnej oceny ustawienia kół jezdnych.

Urządzenia do wstępnej oceny ustawienia kół jezdnych.  Jest przeznaczone do szybkiego sprawdzania prawidłowości ustawienia kół przedniej i tylnej osi.

 

Działanie

Zbieżność kół jest oceniana na podstawie przesunięcia płyty pomiarowej podczas przejazdu badanego pojazdu. Rejestrowany wynik jest wskaźnikiem wstępnej oceny ustawienia kół. 

 

Płyty z ocynkowanej blachy ryflowanej zapewniają długą żywotność urządzenia.

Inteligentne algorytmy

Dzięki zastosowanym metodom analizy sygnału urządzenie potrafi wykrywać nieprawidłowości w trakcie wykonania pomiaru takie jak niepoprawny najazd lub nieodpowiednią prędkość najazdu. Ponadto potrafi dokonywać detekcji przejazdu kolejnych osi.

Szarpaki

Urządzenia do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi, zwane również szarpakami, umożliwiają kontrolę organoleptyczną stanu technicznego układów zawieszenia i kierowniczego, w tym luzów (np. przegubów, sworzni, łożysk), a także wycieków.

Funkcjonalność przede wszystkim

 • Bardzo dobra charakterystyka ruchów płyt szarpiących.
 • Sterowanie przy pomocy prostej w obsłudze lampy-pilota z silnym źródłem światła LED.
 • Płyty szarpiące z ocynkowanej blachy ryflowanej zapewniają wysoką trwałość.
 • Możliwość pokrycia masą bitumiczną dla uzyskania lepszych współczynników przylegania i uniknięcia uślizgu kół (opcja). 

Sterowanie Wi-Fi  i dodatkowe możliwości diagnostyczne

Opcja ta pozwala na sterowanie urządzeniem przy pomocy smartfona lub tableta z systemem Android (dzięki specjalnej aplikacji), co może być użyteczne w przypadku uszkodzenia lub zagubienia standardowego pilota lub być podstawowym sposobem sterowania szarpakiem. Ponadto, można zaprogramować praktycznie dowolne sekwencje ruchów, co odgrywa dużą rolę w specjalistycznych zastosowaniach diagnostycznych.

 

Aplikacja i „Checklista”

Wyniki  przeglądu na szarpaku można zapisać w specjalnej aplikacji, a wyniki tego przeglądu będą pojawią się w raporcie z badania technicznego pojazdu. Lista elementów przeglądu jest edytowalna i może być dostosowana do potrzeb klienta, wymagań prawnych lub stylu pracy diagnosty.

Analiza spalin

 Analizator spalin GASBOX z dymomierzem OPABOX

 • Wyjątkowo lekkie moduły pomiarowe wyposażone w wygodne wózki 
 • Bezprzewodowa komunikacja modułów z komputerem
 • Bardzo krótkie czasy nagrzewania (analizator do 60 s)
 • Zdalne sterowanie z centralnej jednostki sterującej
 • Automatyczna ocena wyników pod kątem obowiązujących przepisów 

Uniweralność 

 • Urządzenia stanowią część linii diagnostycznej UNILINE QUANTUM i są w pełni zintegrowane z jej systemem, 
 • Zarówno analizator jak i dymomierz mogą również pracować jako samodzielne urządzenia,
 • Duża elastyczność w zakresie odczytu obrotów silnika i temperatury oleju,
 • Tryb przeprowadzania krótkich testów (dla potrzeb diagnostyki i serwisu).

Opcje i akcesoria

 • Możliwość rozszerzenia 4-gazowej wersji analizatora do 5-gazowego (opcja NOx)
 • uniwersalny czytnik obrotów silnika RC-2 (benzyna /diesel),
 • czytnik obrotów silnika RC-3 oparty na OBD, z certyfikatem ITS – opcja do zestawu
Geometrie z serii QUANTUM

UNIMETAL oferuje całą gamę nowoczesnych przyrządów do kontroli i regulacji kół pojazdów samochodowych. Posiadamy w ofercie trzy zasadnicze modele dostępne w różnych opcjach:

 

QUANTUM 3D – przeznaczone dla pojazdów osobowych i dostawczych o dmc do 3.5 t.

QUANTUM GEO – przeznaczone dla pojazdów osobowych i dostawczych o dmc do 3.5 t.

 

QUANTUM UniGEO – uniwersalne urządzenie przeznaczone dla pojazdów o dmc do i powyżej 3.5 t.

Wszystkie urządzenia do geometrii produkowane przez UNIMETAL wyróżniają się 

 • intuicyjnym i zrozumiałym programem komputerowym prowadzącym użytkownika krok po kroku,
 • mobilnością polegającą na łatwym przenoszeniu zestawu pomiędzy stanowiskami, 
 • wysoką wydajnością w badaniu i regulacji geometrii 
 • możliwością eksportu wyników na zewnątrz.

QUANTUM UniGEO 

Dzięki zastosowaniu nadajników o dużym nasileniu wiązki uzyskano uniwersalny zestaw  jedynie czterech głowic o dużym zasięgu pomiarowym (do 18m). Pozwala to na zastosowanie jednej technologii i wspólnych głowic do pojazdów osobowych i ciężarowych (zamiast dwóch osobnych, jak w innych rozwiązaniach dostępnych na rynku). Stanowi to wygodne rozwiązanie dla OSKP i profesjonalnych warsztatów. 

Zastosowane zaciski o szerokim zakresie: 10-24” oraz 12-28” pozwalają na badanie każdego typu pojazdu.

Przewiń do góry