/

OSKP – Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Mostki oferuje pełny zakres badań technicznych:

Okresowe badania techniczne wszystkich pojazdów samochodowych (osobowych i ciężarowych) o dopuszczalnej masie całkowitej do i powyżej 3,5T należących do kategorii:

 • M: pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osób mające co najmniej cztery koła;
 • N: pojazdy samochodowe zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków mające co najmniej cztery koła;
 • O: przyczepy (lekkie i ciężkie) oraz naczepy;
 • L: pojazdy dwukołowe lub trójkołowe (w tym motorowery i motocykle) oraz niektóre pojazdy czterokołowe;
 • T: ciągniki rolnicze;
 • C: ciągniki gąsienicowe;
 • R: przyczepy rolnicze.

Badania co do zgodności z warunkami technicznymi wszelkich pojazdów zabytkowych.

Serwis mobilny Centrum Serwisowe Mostki.

Dodatkowe badania techniczne wszystkich pojazdów samochodowych (osobowych i ciężarowych) o dopuszczalnej masie całkowitej do i powyżej 3,5T:

 • pojazdu po wypadku skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego;
 • pojazdu skierowanego przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu, jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył w wypadku drogowym;
 • pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego, który zagraża bezpieczeństwu ruchu;
 • pojazdu skierowanego przez starostę, organ kontroli ruchu drogowego lub na wniosek posiadacza pojazdu, który narusza wymagania ochrony środowiska;
 • pojazdu skierowanego przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do rejestracji;
 • pojazdu w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym;
 • pojazdu, który ma być używany jako taksówka, pojazdu do nauki jazdy, pojazdu uprzywilejowanego;
 • pojazdu, w którym została dokonana naprawa wynikająca ze szkody istotnej;
 • pojazdu, dla którego określono wymagania w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług (VAT 1A, VAT 1B, VAT 2);
 • pojazdu, w którym w czasie badania stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu;
 • pojazdu odpowiednio przystosowanego lub wyposażonego zgodnie z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych (tzw. pojazdy ADR);
 • autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100km/h;
 • pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową.
 • „ważenie” kompletnych pojazdów poprzez pomiar nacisków na poszczególne koła i osie pojazdów do i powyżej 3,5t oraz przyczep i naczep do tych pojazdów, możliwy raport z ważenia;
 • pomiar geometrii kół i osi pojazdów do i powyżej 3,5t oraz przyczep i naczep do tych pojazdów;
 • ustawienie / regulacja zbieżności kół i pełnej geometrii pojazdów (pojazdy w/w);
 • sprawdzenie pojazdu przed zakupem;
 • sprawdzenie ustawienia świateł pojazdu + regulacja;
 • ustalenie nieznanych lub nowych danych technicznych pojazdów;
 • możliwość usunięcia na miejscu w dziale serwisu usterek wykrytych podczas badania technicznego pojazdu na Naszej stacji kontroli pojazdów;
Scroll to Top